• 89. El-FedžrMekanska sura/30 ajeta
 • 1 Tako mi zore,
 • 2 i deset noći,
 • 3 i parnih i neparnih,
 • 4 i noći kada nestaje –
 • 5 zar to pametnom zakletva nije…?
 • 6 Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,
 • 7 sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima,
 • 8 kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;
 • 9 i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,
 • 10 i faraonom, koji je šatore imao –
 • 11 koji su na Zemlji zulum provodili
 • 12 i poroke na njoj umnožili,
 • 13 pa je Gospodar tvoj – bič patnje na njih spustio,
 • 14 jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.
 • 15 Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: 'Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!'
 • 16 A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: 'Gospodar moj me je napustio!'
 • 17 A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,
 • 18 i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,
 • 19 a nasljedstvo pohlepno jedete
 • 20 i bogatstvo pretjerano volite.
 • 21 A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi
 • 22 i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,
 • 23 i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti – a na što mu je sjećanje?! –
 • 24 i reći: 'Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!'
 • 25 Tog Dana niko neće kao On mučiti,
 • 26 i niko neće kao On u okove okivati!
 • 27 A ti, o dušo smirena,
 • 28 vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,
 • 29 pa uđi među robove Moje,
 • 30 i uđi u Džennet Moj!