• 56. El-Vaki'aMekanska sura/96 ajeta
 • 1 Kada se Događaj dogodi –
 • 2 događanje njegovo niko neće poricati –
 • 3 neke će poniziti, a neke uzvisiti;
 • 4 kad se Zemlja jako potrese
 • 5 i brda se u komadiće zdrobe,
 • 6 i postanu prašina razasuta,
 • 7 vas će tri vrste biti:
 • 8 oni sretni – ko su sretni?!
 • 9 i oni nesretni – ko su nesretni?!
 • 10 i oni prvi – uvijek prvi!
 • 11 Oni će Allahu bliski biti
 • 12 u džennetskim baščama naslada –
 • 13 biće ih mnogo od naroda drevnih,
 • 14 a malo od kasnijih –
 • 15 na divanima izvezenim,
 • 16 jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;
 • 17 služiće ih vječno mladi mladići,
 • 18 sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –
 • 19 od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –
 • 20 i voćem koje će sami birati,
 • 21 i mesom ptičijim kakvo budu željeli.
 • 22 U njima će biti i hurije očiju krupnih,
 • 23 slične biseru u školjkama skrivenom –
 • 24 kao nagrada za ono što su činili.
 • 25 U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,
 • 26 nego samo riječi: 'Mir, mir!'
 • 27 A onî sretni – ko su sretni?!
 • 28 Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,
 • 29 i među bananama plodovima nanizanim
 • 30 i u hladovini prostranoj,
 • 31 pored vode tekuće
 • 32 i usred voća svakovrsnog
 • 33 kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,
 • 34 i na posteljama uzdignutim.
 • 35 Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti
 • 36 i djevicama ih učiniti
 • 37 milim muževima njihovim, i godina istih
 • 38 za one sretne;
 • 39 biće ih mnogo od naroda drevnih,
 • 40 a mnogo i od kasnijih.
 • 41 A onî nesretni – ko su nesretni?!
 • 42 Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj
 • 43 i u sjeni dima čađavog,
 • 44 u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
 • 45 Oni su prije toga raskošnim životom živjeli
 • 46 i uporno teške grijehe činili
 • 47 i govorili: 'Zar kada umremo i zemlja i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,
 • 48 zar i drevni naši preci?'
 • 49 Reci: 'I drevni i kasniji,
 • 50 u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
 • 51 i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
 • 52 sigurno, s drveta Zekkum jesti,
 • 53 i njime ćete trbuhe puniti,
 • 54 pa zatim na to ključalu vodu piti,
 • 55 poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti';
 • 56 to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!
 • 57 Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?
 • 58 Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete
 • 59 vi oblik dajete ili Mi to činimo?
 • 60 Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti
 • 61 da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.
 • 62 Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?
 • 63 Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?
 • 64 Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?
 • 65 Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:
 • 66 'Mi smo, doista, oštećeni,
 • 67 čak smo svega lišeni!'
 • 68 Kažite vi Meni: vodu koju pijete –
 • 69 da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?
 • 70 Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?
 • 71 Kažite vi Meni: vatru koju palite –
 • 72 da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?
 • 73 Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;
 • 74 zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!
 • 75 I kunem se časom kad se zvijezde gube –
 • 76 a to je, da znate, zakletva velika,
 • 77 on je, zaista, Kur'an plemeniti
 • 78 u Knjizi brižljivo čuvanoj –
 • 79 dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,
 • 80 on je Objava od Gospodara svjetova.
 • 81 Pa, kako ovaj govor omalovažavate
 • 82 i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?
 • 83 A zašto vi kad duša do guše dopre,
 • 84 i kad vi budete tada gledali,
 • 85 a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,
 • 86 zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti
 • 87 ne povratite, ako istinu govorite?
 • 88 I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –
 • 89 udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!
 • 90 A ako bude jedan od onih koji su sretni –
 • 91 pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!
 • 92 A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,
 • 93 pa, ključalom vodom biće ugošćen
 • 94 i u ognju prženjem.
 • 95 Sama je istina, zbilja, sve ovo –
 • 96 zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!