• 96. El-'AlekMekanska sura/19 ajeta
 • 1 Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,
 • 2 stvara čovjeka od ugruška!
 • 3 Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
 • 4 koji poučava peru,
 • 5 koji čovjeka poučava onome što ne zna.
 • 6 Uistinu, čovjek se uzobijesti
 • 7 čim se neovisnim osjeti,
 • 8 a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!
 • 9 Vidje li ti onoga koji brani
 • 10 robu da molitvu obavi?
 • 11 Reci mi ako on misli da je na Pravome putu,
 • 12 ili ako traži da se kumirima moli,
 • 13 reci mi, ako on poriče i glavu okreće –
 • 14 zar on ne zna da Allah sve vidi?
 • 15 Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,
 • 16 kiku lažnu i grješnu,
 • 17 pa neka on pozove društvo svoje –
 • 18 Mi ćemo pozvati zebanije.
 • 19 Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!