• 95. Et-TinMekanska sura/8 ajeta
  • 1 Tako mi smokve i masline,
  • 2 i Sinajske gore,
  • 3 i grada ovog, sigurnog –
  • 4 Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,
  • 5 zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,
  • 6 samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
  • 7 Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet –
  • 8 zar Allah nije sudija najpravedniji?!