• 94. El-InširahMekanska sura/8 ajeta
  • 1 Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,
  • 2 i breme tvoje s tebe skinuli,
  • 3 koje je pleća tvoja tištilo,
  • 4 i spomen na tebe visoko uzdigli!
  • 5 Ta, zaista, s mukom je i last,
  • 6 zaista, s mukom je i last!
  • 7 A kad završiš, molitvi se predaj
  • 8 i samo se Gospodaru svome obraćaj!