• 92. El-LejlMekanska sura/21 ajet
 • 1 Tako mi noći kada tmine razastre,
 • 2 i dana kad svane,
 • 3 i Onoga koji muško i žensko stvara –
 • 4 vaš trud je, zaista, različit:
 • 5 onome koji udjeljuje i ne griješi
 • 6 i ono najljepše smatra istinitim –
 • 7 njemu ćemo Džennet pripremiti;
 • 8 a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim
 • 9 i ono najljepše smatra lažnim –
 • 10 njemu ćemo Džehennem pripremiti,
 • 11 i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.
 • 12 Mi smo dužni ukazati na Pravi put,
 • 13 i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!
 • 14 Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,
 • 15 u koju će ući samo nesretnik,
 • 16 onaj koji bude poricao i glavu okretao,
 • 17 a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,
 • 18 onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,
 • 19 ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati,
 • 20 već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,
 • 21 i on će, zbilja, zadovoljan biti!