• 90. El-BeledMekanska sura/20 ajeta
 • 1 Kunem se gradom ovim –
 • 2 a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome –
 • 3 i roditeljem i onim koga je rodio,
 • 4 Mi čovjeka stvaramo da se trudi.
 • 5 Misli li on da mu niko ništa ne može?
 • 6 'Utrošio sam blago nebrojeno!' – reći će.
 • 7 Zar misli da ga niko vidio nije?
 • 8 Zar mu nismo dali oka dva
 • 9 i jezik i usne dvije,
 • 10 i dobro i zlo mu objasnili?
 • 11 Pa, zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? –
 • 12 A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? –
 • 13 roba ropstva osloboditi,
 • 14 ili, kad glad hara, nahraniti
 • 15 siroče bliska roda,
 • 16 ili ubogoga nevoljnika,
 • 17 a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;
 • 18 oni će biti – sretnici!
 • 19 A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni će biti – nesretnici,
 • 20 iznad njih će vatra zatvorena biti.