• 88. El-GašijeMekanska sura/26 ajeta
 • 1 Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –
 • 2 kada će se neka lica potištena,
 • 3 premorena, napaćena
 • 4 u vatri užarenoj pržiti,
 • 5 sa vrela uzavrelog piti,
 • 6 kada drugog jela osim trnja neće imati,
 • 7 koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.
 • 8 Neka lica toga dana biće radosna,
 • 9 trudom svojim zadovoljna –
 • 10 u Džennetu izvanrednome,
 • 11 u kome prazne besjede neće slušati.
 • 12 U njemu su izvor-vode koje teku,
 • 13 u njemu su i divani skupocjeni,
 • 14 i pehari postavljeni,
 • 15 i jastuci poredani,
 • 16 i ćilimi rašireni.
 • 17 Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,
 • 18 i nebo – kako je uzdignuto,
 • 19 i planine – kako su postavljene,
 • 20 i Zemlju – kako je prostrta?!
 • 21 Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš,
 • 22 ti vlast nad njima nemaš!
 • 23 A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,
 • 24 njega će Allah najvećom mukom mučiti.
 • 25 Nama će se oni, zaista, vratiti
 • 26 i pred Nama će, doista, račun polagati!