• 86. Et-TarikMekanska sura/17 ajeta
 • 1 Tako mi neba i Danice!
 • 2 A znaš li ti šta je Danica?
 • 3 Zvijezda blistava!
 • 4 Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.
 • 5 Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!
 • 6 Stvoren je od tekućine koja se izbaci,
 • 7 koja između kičme i grudi izlazi,
 • 8 i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori
 • 9 onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,
 • 10 kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.
 • 11 I tako mi neba puna kiše
 • 12 i Zemlje koja se otvara da rastinje nikne,
 • 13 Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,
 • 14 lakrdija nikakva on nije!
 • 15 Oni se služe spletkama,
 • 16 a Ja ih uništavam –
 • 17 zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.