• 85. El-BurudžMekanska sura/22 ajeta
 • 1 Tako mi neba sazviježđima okićenog,
 • 2 i Dana već određenog,
 • 3 i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –
 • 4 prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
 • 5 i vatrom i gorivom ih napunili,
 • 6 kada su oko nje sjedili
 • 7 i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
 • 8 A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,
 • 9 čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.
 • 10 One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,
 • 11 a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.
 • 12 Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
 • 13 On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
 • 14 i On prašta, i pun je ljubavi,
 • 15 Gospodar svemira, Uzvišeni,
 • 16 On radi šta je Njemu volja.
 • 17 Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
 • 18 o faraonu i Semudu?
 • 19 Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –
 • 20 a Allahu oni neće moći umaći:
 • 21 a ovo je Kur'an veličanstveni,
 • 22 na Ploči pomno čuvanoj.