• 84. El-InšikakMekanska sura/25 ajeta
 • 1 Kada se nebo rascijepi
 • 2 i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –
 • 3 i kada se Zemlja rastegne,
 • 4 i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,
 • 5 i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –
 • 6 ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:
 • 7 onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data
 • 8 lahko će račun položiti
 • 9 i svojima će se radostan vratiti;
 • 10 a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
 • 11 propast će prizivati
 • 12 i u ognju će gorjeti,
 • 13 jer je sa čeljadi svojom radostan bio
 • 14 i mislio da se nikada neće vratiti –
 • 15 a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!
 • 16 I kunem se rumenilom večernjim,
 • 17 i noći, i onim što ona tamom obavije,
 • 18 i Mjesecom punim,
 • 19 vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!
 • 20 Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,
 • 21 i zašto, kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju?!
 • 22 već, nevjernici, poriču,
 • 23 a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,
 • 24 zato im navijesti patnju neizdržljivu!
 • 25 Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.