• 83. El-MutaffifinMekanska sura/36 ajeta
 • 1 Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
 • 2 koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
 • 3 a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
 • 4 Kako ne pomisle da će oživljeni biti
 • 5 na Dan veliki,
 • 6 na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
 • 7 Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
 • 8 a znaš li ti šta je Sidždžin?
 • 9 Knjiga ispisana!
 • 10 Teško toga dana onima koji su poricali –
 • 11 koji su onaj svijet poricali –
 • 12 a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
 • 13 koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: 'Izmišljotine naroda drevnih!'
 • 14 A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
 • 15 uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
 • 16 zatim će, sigurno, u oganj ući,
 • 17 pa će im se reći: 'Eto, to je ono što ste poricali!'
 • 18 Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,
 • 19 a znaš li ti šta je Illijjun?
 • 20 Knjiga ispisana! –
 • 21 nad njom bdiju oni Allahu bliski.
 • 22 Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,
 • 23 sa divana gledati,
 • 24 na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
 • 25 daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
 • 26 čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
 • 27 pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
 • 28 sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
 • 29 Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
 • 30 kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
 • 31 a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
 • 32 kada ih vide, onda govore: 'Ovi su, doista, zalutali!' –
 • 33 a oni nisu poslani da motre na njih.
 • 34 Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
 • 35 sa divana će gledati.
 • 36 Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!