• 82. El-InfitarMekanska sura/19 ajeta
 • 1 Kada se nebo rascijepi,
 • 2 i kada zvijezde popadaju,
 • 3 i kada se mora jedna u druga uliju,
 • 4 i kada se grobovi ispreturaju,
 • 5 svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.
 • 6 O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,
 • 7 koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –
 • 8 i kakav je htio lik ti dao?
 • 9 A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
 • 10 a nad vama bdiju čuvari,
 • 11 kod Nas cijenjeni pisari,
 • 12 koji znaju ono što radite.
 • 13 Čestiti će, sigurno, u Džennet,
 • 14 a grješnici, sigurno, u Džehennem,
 • 15 na Sudnjem danu u njemu će gorjeti
 • 16 i više iz njega neće izvedeni biti.
 • 17 A znaš li ti šta je Sudnji dan,
 • 18 i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?
 • 19 Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.