• 80. 'AbeseMekanska sura/42 ajeta
 • 1 On se namrštio i okrenuo
 • 2 zato što je slijepac njemu prišao.
 • 3 A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,
 • 4 ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
 • 5 Onoga koji je bogat,
 • 6 ti njega savjetuješ,
 • 7 a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
 • 8 a onoga koji ti žureći prilazi
 • 9 i strah osjeća,
 • 10 ti se na njega ne osvrćeš.
 • 11 Ne čini tako! Oni su pouka –
 • 12 pa ko hoće, poučiće se –
 • 13 na listovima su cijenjenim
 • 14 uzvišenim, čistim,
 • 15 u rukama pisārā
 • 16 časnih, čestitih.
 • 17 Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!
 • 18 Od čega ga On stvara?
 • 19 Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,
 • 20 i Pravi put mu dostupnim učini,
 • 21 zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
 • 22 i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.
 • 23 Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
 • 24 Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
 • 25 Mi obilno kišu prolivamo,
 • 26 zatim zemlju pukotinama rasijecamo
 • 27 i činimo da iz nje žito izrasta
 • 28 i grožđe i povrće,
 • 29 i masline i palme,
 • 30 i bašče guste,
 • 31 i voće i pića,
 • 32 na uživanje vama i stoci vašoj.
 • 33 A kada dođe glas zaglušujući –
 • 34 na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
 • 35 i od majke svoje i od oca svoga
 • 36 i od drúge svoje i od sinova svojih –
 • 37 toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti –
 • 38 neka lica biće toga Dana blistava,
 • 39 nasmijana, radosna,
 • 40 a na nekim licima toga Dana biće prašina,
 • 41 tama će ih prekrivati,
 • 42 to će nevjernici – razvratnici biti.