• 77. El-MurselatMekanska sura/50 ajeta
 • 1 Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju
 • 2 pa kao vihor hite,
 • 3 i onih koji objavljuju
 • 4 pa razdvajaju,
 • 5 i Objavu dostavljaju,
 • 6 opravdanje ili opomenu –
 • 7 sigurno će biti ono čime vam se prijeti!
 • 8 Kada zvijezde sjaj izgube
 • 9 i kada se nebo otvori
 • 10 i kada se planine u prah zdrobe
 • 11 i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe…
 • 12 'Do kojeg dana je to odloženo?' –
 • 13 'Do Dana sudnjeg!'
 • 14 A znaš li ti šta je Dan sudnji? –
 • 15 Teško toga dana poricateljima!
 • 16 Zar Mi nismo drevne narode uništili
 • 17 i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!
 • 18 Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupiti!
 • 19 Teško toga dana poricateljima!
 • 20 Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,
 • 21 koju na pouzdano mjesto stavljamo
 • 22 do roka određenoga?!
 • 23 Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni! –
 • 24 Teško toga dana poricateljima!
 • 25 Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem
 • 26 živih i mrtvih
 • 27 i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –
 • 28 Teško toga dana poricateljima!
 • 29 _idite prema onome što ste neistinom smatrali,
 • 30 _idite prema dimu u tri prama razdvojenom,
 • 31 koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.
 • 32 On će kao kule bacati iskre
 • 33 kao da su kamile riđe. –
 • 34 Teško toga dana poricateljima!
 • 35 Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti
 • 36 i pravdanje im neće dozvoljeno biti. –
 • 37 Teško toga dana poricateljima!
 • 38 Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,
 • 39 pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene! –
 • 40 Teško toga dana poricateljima!
 • 41 Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama
 • 42 i među voćem koje budu željeli.
 • 43 'Jedite i pijte, prijatno neka vam je! – za ono što ste radili.'
 • 44 Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi. –
 • 45 Teško toga dana poricateljima!
 • 46 'Jedite i naslađujte se, ali zakratko! – vi ste, zaista, grješnici!' –
 • 47 Teško toga dana poricateljima! –
 • 48 jer kad im se govorilo: 'Budite prema Allahu ponizni!' – oni to nisu htjeli biti. –
 • 49 Teško toga dana poricateljima!
 • 50 Pa u koji će govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?!