• 76. El-InsanMedinska sura/31 ajet
 • 1 Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?
 • 2 Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;
 • 3 Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;
 • 4 Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.
 • 5 Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće
 • 6 sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.
 • 7 Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,
 • 8 i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.
 • 9 'Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!
 • 10 Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.'
 • 11 I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati
 • 12 i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:
 • 13 naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,
 • 14 i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati.
 • 15 Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,
 • 16 prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.
 • 17 U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti
 • 18 sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.
 • 19 Služiće ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosutī.
 • 20 I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.
 • 21 Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.
 • 22 'To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!'
 • 23 Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,
 • 24 zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!
 • 25 I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,
 • 26 i u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga noću hvali!
 • 27 A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka.
 • 28 Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim.
 • 29 Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi –
 • 30 a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,
 • 31 On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.