• 75. El-KijameMekanska sura/40 ajeta
 • 1 Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi
 • 2 i kunem se dušom koja sebe kori.
 • 3 Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?
 • 4 Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.
 • 5 Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi,
 • 6 pa pita: 'Kada će Smak svijeta biti?'
 • 7 Kad se pogled od straha ukoči
 • 8 i Mjesec pomrači
 • 9 i Sunce i Mjesec spoje –
 • 10 tog dana čovjek će povikati: 'Kuda da se bježi?'
 • 11 Nikuda! Utočišta nema.
 • 12 Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten,
 • 13 toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,
 • 14 sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,
 • 15 uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.
 • 16 Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,
 • 17 Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.
 • 18 A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,
 • 19 a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.
 • 20 Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite,
 • 21 a o onom drugom brigu ne vodite.
 • 22 Toga dana će neka lica blistava biti,
 • 23 u Gospodara svoga će gledati;
 • 24 toga dana će neka lica smrknuta biti,
 • 25 tešku nevolju će očekivati.
 • 26 Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti,
 • 27 i vikne se: 'Ima li vidara?',
 • 28 i on se uvjeri da je to čas rastanka
 • 29 i noga se uz nogu savije,
 • 30 toga dana će Gospodaru tvome priveden biti:
 • 31 'Nije vjerovao, nije molitvu obavljao,
 • 32 nego je poricao i leđa okretao,
 • 33 a onda svojima bahato odlazio.'
 • 34 Teško tebi! Teško tebi!
 • 35 I još jednom: Teško tebi! Teško tebi!
 • 36 Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?
 • 37 Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,
 • 38 zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,
 • 39 i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,
 • 40 i zar Taj nije kadar mrtve oživiti?