• 73. El-MuzzemmilMekanska sura/20 ajeta
 • 1 O ti, umotani! –
 • 2 probdij noć, osim maloga dijela;
 • 3 polovinu njezinu ili malo manje od nje;
 • 4 ili malo više od nje, i izgovaraj Kur'an pažljivo,
 • 5 Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati –
 • 6 ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije,
 • 7 a ti danju, doista, imaš mnogo posla.
 • 8 I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti –
 • 9 On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, i Njega uzmi za zaštitnika!
 • 10 I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na prikladan način,
 • 11 a Mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena;
 • 12 biće u Nas, doista, okova i ognja,
 • 13 i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne
 • 14 na Dan kada se Zemlja i planine zatresu, i planine – pješčani humci razbacani postanu.
 • 15 Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali,
 • 16 ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.
 • 17 Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati Dana koji će djecu sijedom učiniti?!
 • 18 Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja Njegova će se ispuniti.
 • 19 To je, doista, pouka; i ko hoće, put ka Gospodaru svome će izabrati.
 • 20 Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lahko; On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boriti – zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.