• 72. El-DžinnMekanska sura/28 ajeta
 • 1 Reci: 'Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,
 • 2 koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,
 • 3 a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;
 • 4 jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,
 • 5 a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;
 • 6 i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;
 • 7 i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;
 • 8 i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;
 • 9 i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;
 • 10 i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;
 • 11 a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;
 • 12 i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;
 • 13 i mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;
 • 14 i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,
 • 15 a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.''
 • 16 A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
 • 17 da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.
 • 18 Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!
 • 19 A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.
 • 20 Reci: 'Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim ne smatram.'
 • 21 Reci: 'Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim.'
 • 22 Reci: 'Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –
 • 23 samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove.' A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.
 • 24 I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.
 • 25 Reci: 'Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,
 • 26 On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome,
 • 27 osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati
 • 28 da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.