• 71. NuhMekanska sura/28 ajeta
 • 1 Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: 'Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!'
 • 2 'O narode moj' – govorio je on – 'ja vas otvoreno opominjem:
 • 3 Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,
 • 4 On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi.'
 • 5 On reče: 'Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,
 • 6 ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.
 • 7 I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.
 • 8 Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,
 • 9 a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,
 • 10 i govorio: 'Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;
 • 11 On će vam kišu obilnu slati
 • 12 i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.
 • 13 Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,
 • 14 a On vas postepeno stvara?!
 • 15 Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,
 • 16 i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?
 • 17 Allah vas od zemlje poput bilja stvara,
 • 18 zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.
 • 19 Allah vam je Zemlju učinio ravnom,
 • 20 da biste po njoj hodili putevima prostranim.''
 • 21 Nuh reče: 'Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju
 • 22 i spletke velike snuju
 • 23 i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!',
 • 24 a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!'
 • 25 I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.
 • 26 I Nuh reče: 'Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,
 • 27 jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!
 • 28 Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!'