• 69. El-HakkaMekanska sura/52 ajeta
 • 1 Čas neizbježni,
 • 2 šta je Čas neizbježni,
 • 3 i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?
 • 4 Semud i Ad su Smak svijeta poricali
 • 5 pa je Semud uništen glasom strahovitim,
 • 6 a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,
 • 7 kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,
 • 8 i vidiš li da je iko od njih ostao?
 • 9 A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,
 • 10 i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.
 • 11 Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili
 • 12 da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.
 • 13 A kada se jednom u Rog puhne,
 • 14 pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,
 • 15 toga dana će se Smak svijeta dogoditi
 • 16 i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –
 • 17 i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.
 • 18 Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:
 • 19 onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će: 'Evo vam, čitajte knjigu moju,
 • 20 ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.'
 • 21 I on će biti u životu zadovoljnom,
 • 22 u Džennetu predivnom,
 • 23 čiji će plodovi nadohvat ruke biti.
 • 24 'Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!'
 • 25 A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: 'Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije
 • 26 i da ni saznao nisam za obračun svoj!
 • 27 Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –
 • 28 bogatstvo moje mi nije od koristi,
 • 29 snage moje nema više!'
 • 30 'Držite ga i u okove okujte,
 • 31 zatim ga samo u vatri pržite,
 • 32 a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,
 • 33 jer on u Allaha Velikog nije vjerovao
 • 34 i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;
 • 35 zato on danas ovdje nema prisna prijatelja
 • 36 ni drugog jela osim pomija,
 • 37 koje će samo nevjernici jesti.'
 • 38 A Ja se kunem onim što vidite
 • 39 i onim što ne vidite,
 • 40 Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,
 • 41 a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!
 • 42 i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!
 • 43 Objava je on od Gospodara svjetova!
 • 44 A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,
 • 45 Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,
 • 46 a onda mu žilu kucavicu presjekli,
 • 47 i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.
 • 48 Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrānā se klonili –
 • 49 A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –
 • 50 i on će biti uzrok jadu nevjernika,
 • 51 a on je, doista, sama istina
 • 52 zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!