• 68. El-KalemMekanska sura/52 ajeta
 • 1 Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,
 • 2 ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;
 • 3 ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti,
 • 4 jer ti si, zaista, najljepše ćudi
 • 5 i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,
 • 6 ko je od vas lud.
 • 7 Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na Pravome putu,
 • 8 zato ne slušaj one koji neće da vjeruju,
 • 9 oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,
 • 10 i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,
 • 11 klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi,
 • 12 škrca, nasilnika, velikog grješnika,
 • 13 surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,
 • 14 samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,
 • 15 koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: 'To su samo naroda drevnih priče!'
 • 16 Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!
 • 17 Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati
 • 18 a nisu rekli: 'Ako Bog da!'
 • 19 I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća
 • 20 i ona osvanu opustošena.
 • 21 A u zoru oni su jedni druge dozivali:
 • 22 'Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!'
 • 23 I oni krenuše tiho razgovarajući:
 • 24 'Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!'
 • 25 I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti,
 • 26 a kad je ugledaše, povikaše: 'Mi smo zalutali;
 • 27 ali ne, ne – svega smo lišeni!'
 • 28 Ponajbolji između njih reče: 'Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!'
 • 29 'Hvaljen neka je Gospodar naš!' – rekoše – 'mi smo, uistinu, nepravedni bili!'
 • 30 I onda počeše jedni druge koriti.
 • 31 'Teško nama!' – govorili su – 'mi smo, zaista, obijesni bili;
 • 32 Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!'
 • 33 Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu, nek znaju, kazna još veća!
 • 34 Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova –
 • 35 zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?!
 • 36 Šta vam je, kako rasuđujete?
 • 37 Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate
 • 38 da ćete imati ono što vi izaberete?
 • 39 Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?
 • 40 Upitaj ih ko je od njih jamac za to.
 • 41 Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.
 • 42 Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,
 • 43 oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici – a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.
 • 44 Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati
 • 45 i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!
 • 46 Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?
 • 47 Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?
 • 48 Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio.
 • 49 I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio,
 • 50 ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.
 • 51 Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju, govoreći: 'On je, uistinu, luda!'
 • 52 A Kur'an je svijetu cijelome opomena!