• 55. Er-RahmanMedinska sura/78 ajeta
 • 1 Milostivi
 • 2 poučava Kur'anu,
 • 3 stvara čovjeka,
 • 4 uči ga govoru.
 • 5 Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
 • 6 i trava i drveće se pokoravaju,
 • 7 a nebo je digao. I postavio je terazije
 • 8 da ne prelazite granice u mjerenju –
 • 9 i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
 • 10 A Zemlju je za stvorenja razastro,
 • 11 na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
 • 12 i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –
 • 13 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 14 On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
 • 15 a džina od plamene vatre –
 • 16 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 17 Gospodara dva istoka i dva zapada –
 • 18 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 19 Pustio je dva mora da se dodiruju,
 • 20 između njih je pregrada i ona se ne miješaju –
 • 21 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 22 Iz njih se vadi biser i merdžan –
 • 23 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 24 Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –
 • 25 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 26 Sve što je na Zemlji prolazno je,
 • 27 ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –
 • 28 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 29 Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –
 • 30 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 31 Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –
 • 32 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 33 O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –
 • 34 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 35 Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –
 • 36 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 37 A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –
 • 38 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 39 tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –
 • 40 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 41 a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –
 • 42 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 43 'Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!'
 • 44 I između vatre i ključale vode oni će kružiti –
 • 45 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 46 A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –
 • 47 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 48 puna stabala granatih –
 • 49 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 50 u kojima će biti dva izvora koja će teći –
 • 51 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 52 u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –
 • 53 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 54 Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –
 • 55 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 56 U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
 • 57 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 58 biće kao rubin i biser –
 • 59 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 60 Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –
 • 61 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 62 Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –
 • 63 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 64 modrozelena –
 • 65 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 66 sa izvorima koji prskaju, u svakom –
 • 67 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 68 u njima će biti voća, i palmi, i šipaka –
 • 69 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 70 u njima će biti ljepotica naravi divnih –
 • 71 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 72 hurija u šatorima skrivenih –
 • 73 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
 • 74 koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
 • 75 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 76 Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –
 • 77 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
 • 78 Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!