بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Milostivi
2 poučava Kur'anu,
3 stvara čovjeka,
4 uči ga govoru.
5 Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
6 i trava i drveće se pokoravaju,
7 a nebo je digao. I postavio je terazije
8 da ne prelazite granice u mjerenju –
9 i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
10 A Zemlju je za stvorenja razastro,
11 na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
12 i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –
13 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
14 On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
15 a džina od plamene vatre –
16 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
17 Gospodara dva istoka i dva zapada –
18 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
19 Pustio je dva mora da se dodiruju,
20 između njih je pregrada i ona se ne miješaju –
21 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
22 Iz njih se vadi biser i merdžan –
23 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
24 Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –
25 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
26 Sve što je na Zemlji prolazno je,
27 ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –
28 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
29 Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –
30 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
31 Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –
32 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
33 O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –
34 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
35 Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –
36 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
37 A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –
38 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
39 tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –
40 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
41 a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –
42 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
43 'Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!'
44 I između vatre i ključale vode oni će kružiti –
45 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
46 A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –
47 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
48 puna stabala granatih –
49 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
50 u kojima će biti dva izvora koja će teći –
51 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
52 u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –
53 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
54 Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –
55 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
56 U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
57 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
58 biće kao rubin i biser –
59 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
60 Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –
61 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
62 Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –
63 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
64 modrozelena –
65 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
66 sa izvorima koji prskaju, u svakom –
67 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
68 u njima će biti voća, i palmi, i šipaka –
69 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
70 u njima će biti ljepotica naravi divnih –
71 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
72 hurija u šatorima skrivenih –
73 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
74 koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
75 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
76 Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –
77 pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
78 Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!