• 54. El-KamerMekanska sura/55 ajeta
 • 1 Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! –
 • 2 a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: 'Čarolija neprestana!'
 • 3 Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.
 • 4 I dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti –
 • 5 mudrost savršena, ali opomene ne koriste,
 • 6 zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno
 • 7 oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,
 • 8 i, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: 'Ovo je težak dan!'
 • 9 Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: 'Luđak!' – i Nuh je onemogućen bio.
 • 10 I on je Gospodara svoga zamolio: 'Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!'
 • 11 I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,
 • 12 i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,
 • 13 a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj
 • 14 koja je plovila pod brigom Našom – nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio.
 • 15 I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
 • 16 I kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
 • 17 A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
 • 18 I Ad nije vjerovao – pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
 • 19 Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao
 • 20 i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana,
 • 21 i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
 • 22 A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
 • 23 I Semud u opomene nije vjerovao.
 • 24 'Zar da slijedimo jednog od nas!' – govorili su. 'Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.
 • 25 Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!'
 • 26 'Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi!
 • 27 Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.
 • 28 I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće onaj čiji je red!'
 • 29 Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je –
 • 30 i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:
 • 31 Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor.
 • 32 A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
 • 33 I Lutov narod u opomene nije vjerovao.
 • 34 Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,
 • 35 iz milosti Naše. Eto, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju.
 • 36 A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u prijetnje sumnjali.
 • 37 Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih im oslijepili: 'Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!'
 • 38 A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.
 • 39 'Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!'
 • 40 A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!
 • 41 I faraonovim ljudima su opomene došle,
 • 42 ali oni porekoše sva značenja Naša, pa ih Mi kaznismo onako kako kažnjava Silni i Moćni.
 • 43 Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?
 • 44 Zar ovi da govore: 'Mi smo skup nepobjedivi!'
 • 45 Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!
 • 46 Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.
 • 47 Grješnici će, sigurno, stradati i u ognju biti
 • 48 na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: 'Iskusite vatru džehennemsku!'
 • 49 Mi sve s mjerom stvaramo,
 • 50 i naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka.
 • 51 A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!
 • 52 I sve što su uradili u listovima je,
 • 53 i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.
 • 54 Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka
 • 55 na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.