• 52. Et-TurMekanska sura/49 ajeta
 • 1 Tako Mi Gore,
 • 2 i Knjige u retke napisane,
 • 3 na koži razvijenoj,
 • 4 i Hrama poklonika punog,
 • 5 i svoda uzdignutog,
 • 6 i mora napunjenog –
 • 7 kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,
 • 8 niko je neće moći otkloniti
 • 9 na Dan kada se nebo silno uzburka,
 • 10 a planine s mjesta pomaknu!
 • 11 Teško na taj Dan onima koji su poricali,
 • 12 koji su se, ogrezli u laž, zabavljali! –
 • 13 na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:
 • 14 'Ovo je vatra koju ste poricali.
 • 15 pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?
 • 16 Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli – to vam je kazna za ono što ste radili.'
 • 17 A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu
 • 18 i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživati – njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati.
 • 19 'Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!'
 • 20 Biće naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčaćemo ih hurijama džennetskim.
 • 21 Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sâm čini –
 • 22 i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli;
 • 23 jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati – zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh –
 • 24 a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,
 • 25 i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:
 • 26 'Prije smo među svojima strahovali' – govoriće –
 • 27 'pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;
 • 28 mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobročinitelj i Milostivi.'
 • 29 Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.
 • 30 Zar oni da govore: 'On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti.'
 • 31 'Pa čekajte' – reci ti – 'i ja ću zajedno sa vama čekati!'
 • 32 Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadžije tvrdoglave?
 • 33 Zar oni da govore: 'Izmišlja ga!' – Ne, nego oni neće da vjeruju;
 • 34 zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore!
 • 35 Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!
 • 36 Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.
 • 37 Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!
 • 38 Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.
 • 39 Zar da su za Njega – kćeri, a za vas da su – sinovi?!
 • 40 Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?!
 • 41 Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!
 • 42 Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju!
 • 43 Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!
 • 44 I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: 'Oblaci nagomilani!'
 • 45 Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,
 • 46 Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.
 • 47 A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.
 • 48 A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,
 • 49 i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.