• 51. Ez-ZarijatMekanska sura/60 ajeta
 • 1 Tako Mi onih koji pušu snažno,
 • 2 i onih koji teret nose,
 • 3 i onih koji plove lahko,
 • 4 i onih koji naredbe sprovode –
 • 5 istina je, zaista, ono čime vam se prijeti,
 • 6 nagrada i kazna sigurno će biti!
 • 7 Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,
 • 8 vi govorite nejednako,
 • 9 od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti.
 • 10 Neka prokleti budu lažljivci
 • 11 koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!
 • 12 Oni pitaju: 'Kada će Dan sudnji?'
 • 13 Onoga Dana kada se u vatri budu pržili!
 • 14 'Iskusite kaznu svoju – to je ono što ste požurivali!'
 • 15 Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,
 • 16 primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,
 • 17 noću su malo spavali
 • 18 i u praskozorje oprost od grijeha molili,
 • 19 a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.
 • 20 Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,
 • 21 a i u vama samima – zar ne vidite? –
 • 22 a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.
 • 23 I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!
 • 24 Da li je doprla do tebe vijest o uvaženih gostima Ibrahimovim
 • 25 kada mu oni uđoše i rekoše: 'Mir vama!', i on reče: 'Mir vama, ljudi neznani!'
 • 26 I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,
 • 27 i primače im ga: 'Zar nećete da jedete?' – upita,
 • 28 osjetivši od njih u duši zebnju. 'Ne boj se!' – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.
 • 29 I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: 'Zar ja, stara, nerotkinja?!'
 • 30 'Tako je odredio Gospodar tvoj' – rekoše oni – 'On je Mudri i Sveznajući.'
 • 31 'A šta vi hoćete, o izaslanici?' – upita Ibrahim.
 • 32 'Poslani smo narodu grješnom' – rekoše –
 • 33 'da sručimo na njih grumenje od ilovače,
 • 34 svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli.'
 • 35 I Mi iz njega vjernike izvedosmo –
 • 36 a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo –
 • 37 i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržljive znak ostavismo.
 • 38 I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,
 • 39 a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: 'Čarobnjak je ili lud!'
 • 40 I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.
 • 41 I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra –
 • 42 pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.
 • 43 I o Semudu, kad mu bî rečeno: 'Uživajte još neko vrijeme!'
 • 44 I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,
 • 45 i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.
 • 46 I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!
 • 47 Mi smo nebo moći Svojom sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,
 • 48 i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! –
 • 49 i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!
 • 50 'Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;
 • 51 ne prihvaćajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!'
 • 52 I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: 'Čarobnjak je!', ili: 'Lud je!'
 • 53 Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,
 • 54 zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,
 • 55 i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.
 • 56 Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,
 • 57 Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,
 • 58 opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!
 • 59 A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju,
 • 60 jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!