• 50. KāfMekanska sura/45 ajeta
 • 1 Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,
 • 2 oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: 'To je čudna stvar:
 • 3 zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!'
 • 4 Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.
 • 5 Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.
 • 6 A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
 • 7 A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,
 • 8 da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.
 • 9 Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje
 • 10 i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,
 • 11 kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.
 • 12 Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud
 • 13 i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,
 • 14 i stanovnici Ejke i narod Tubba'; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.
 • 15 Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.
 • 16 Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.
 • 17 Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,
 • 18 on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.
 • 19 Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći
 • 20 i u Rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –
 • 21 i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.
 • 22 'Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.'
 • 23 A drug njegov će reći: 'Ovaj, pored mene, spreman je.'
 • 24 'Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,
 • 25 koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,
 • 26 koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!'
 • 27 A drug njegov će reći: 'Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio.'
 • 28 'Ne prepirite se preda Mnom!' – reći će On – 'još davno sam vam zaprijetio,
 • 29 Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan.'
 • 30 Na dan kada upitamo Džehennem: 'Jesi li se napunio?' – on će odgovoriti: 'Ima li još?'
 • 31 A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –
 • 32 'Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,
 • 33 koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.
 • 34 Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!'
 • 35 U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.
 • 36 A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!
 • 37 U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.
 • 38 Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.
 • 39 Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,
 • 40 i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.
 • 41 I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,
 • 42 Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.
 • 43 Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!
 • 44 A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.
 • 45 Mi dobro znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji!