• 44. Ed-DuhanMekanska sura/59 ajeta
 • 1 Hā Mīm.
 • 2 Tako Mi Knjige jasne,
 • 3 Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –
 • 4 u kojoj se svaki mudri posao riješi
 • 5 po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike
 • 6 kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna –
 • 7 Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,
 • 8 drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!
 • 9 Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,
 • 10 zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim
 • 11 koji će ljude prekriti. 'Ovo je neizdržljiva patnja!
 • 12 Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!'
 • 13 A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik
 • 14 od koga oni glave okreću i govore: 'Poučeni – umno poremećeni!'
 • 15 Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;
 • 16 ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.
 • 17 Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:
 • 18 'Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,
 • 19 i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,
 • 20 i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me na kamenujete,
 • 21 a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!'
 • 22 I on pozva u pomoć Gospodara svoga: 'Ovo je, doista, narod nevjernički!' –
 • 23 'Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći
 • 24 i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti.'
 • 25 I koliko ostaviše bašča i izvora,
 • 26 i njiva zasijanih i dvorova divnih,
 • 27 i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –
 • 28 tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili –
 • 29 ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,
 • 30 a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili
 • 31 od faraona – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili –
 • 32 i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,
 • 33 i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali.
 • 34 A ovi, doista, govore:
 • 35 'Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;
 • 36 pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!'
 • 37 Da li su silniji oni ili narod Tubba' i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.
 • 38 Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali.
 • 39 Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.
 • 40 Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,
 • 41 Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,
 • 42 moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer – On je, uistinu, silan i milostiv.
 • 43 Drvo Zekkum
 • 44 biće hrana grješniku,
 • 45 u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,
 • 46 kao što voda kada ključa vri.
 • 47 'Ščepajte ga i usred ognja odvucite,
 • 48 a zatim mu, za kaznu, na glavu ključalu vodu izljevajte!'
 • 49 'Okušaj, ta ti si, uistinu, 'moćni' i 'poštovani',
 • 50 ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!'
 • 51 A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,
 • 52 usred bašča i izvora,
 • 53 u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.
 • 54 Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.
 • 55 U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti;
 • 56 u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,
 • 57 blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!
 • 58 A Kur'an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,
 • 59 zato čekaj, i oni će čekati!