• 32. Es-SedždaMekanska sura/30 ajeta
 • 1 Elif Lām Mīm.
 • 2 Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova,
 • 3 a oni govore: 'On je izmišlja!' Ne, ona je istina od Gospodara tvoga da opominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao Pravim putem.
 • 4 Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?
 • 5 On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.
 • 6 To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi,
 • 7 koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače –
 • 8 a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine,
 • 9 zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam i sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!
 • 10 Oni govore: 'Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?' Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići.
 • 11 Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.'
 • 12 A da ti je vidjeti grješnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom svojim, reći: 'Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo!'
 • 13 A kad bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na Pravi put uputili, ali Ja sam već istinu rekao: 'Napuniću, zaista, Džehennem džinima i ljudima zajedno!'
 • 14 Pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti – i Mi ćemo vas zaboraviti – i vječnu patnju trpite zbog onoga što ste radili.
 • 15 U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole.
 • 16 Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.
 • 17 I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.
 • 18 Zar da vjerniku bude isto kao grješniku? Ne, njima neće biti isto:
 • 19 one koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili;
 • 20 a one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati; kad god pokušaju iz nje izići, biće u nju vraćeni i biće im rečeno: 'Trpite kaznu u vatri koju ste poricali.'
 • 21 I Mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse, prije one najveće, ne bi li se pokajali.
 • 22 A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!
 • 23 Musau smo Mi Knjigu dali – ne sumnjaj nimalo u to da je on nije primio – i putokazom je sinovima Israilovim učinili.
 • 24 Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.
 • 25 Gospodar tvoj će među njima na Sudnjem danu presuditi u onome oko čega su se razilazili.
 • 26 Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju? To su, zaista, dokazi, pa zašto neće da čuju?
 • 27 Kako oni ne vide da Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju, i činimo da, uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami – pa zašto neće da vide?!
 • 28 I oni govore: 'Kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?'
 • 29 Reci: 'Na Sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i kad im se nimalo vremena neće dati.'
 • 30 Zato se ti okreni od njih i čekaj, i oni doista čekaju!