• 25. El-FurkanMekanska sura/77 ajeta
 • 1 Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena,
 • 2 Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!
 • 3 Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.
 • 4 Oni koji ne vjeruju govore: 'Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu' – i čine nepravdu i potvoru
 • 5 i govore: 'To su izmišljotine naroda drevnih; on traži da mu se prepisuju i ujutro i navečer da mu ih čitaju.'
 • 6 Reci: 'Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i samilostan je.'
 • 7 I oni govore: 'Šta je ovom 'poslaniku', on hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje,
 • 8 ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio!' I nevjernici još govore: 'Vi samo začarana čovjeka slijedite!'
 • 9 Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu naći.
 • 10 Neka je uzvišen Onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.
 • 11 Oni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu –
 • 12 kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči,
 • 13 a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati.
 • 14 'Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!'
 • 15 Reci: 'Da li je bolje to ili vječni Džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali? On će im nagrada i prebivalište biti,
 • 16 u njemu će dovijeka sve što zažele imati; to je obećanje Gospodara tvoga; oni će imati pravo to iskati od Njega.'
 • 17 A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: 'Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s Pravoga puta zalutali?' –
 • 18 oni će reći: 'Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da Te se sjećaju; oni su propast zaslužili!'
 • 19 Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je Njemu druge ravnim smatrao daćemo da patnju veliku iskusi.
 • 20 Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.
 • 21 Oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati – govore: 'Zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto Gospodara svoga ne vidimo?' Oni su, zaista, u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli.
 • 22 Onoga Dana kada ugledaju meleke grješnici se neće radovati i uzviknuće: 'Sačuvaj nas Bože!'
 • 23 I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.
 • 24 Stanovnici Dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.
 • 25 A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste,
 • 26 toga dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan dan za nevjernike.
 • 27 Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: 'Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao,
 • 28 kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,
 • 29 on me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!' – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu –
 • 30 Poslanik je rekao: 'Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'
 • 31 Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač!
 • 32 Oni koji ne vjeruju govore: 'Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav, i to odjednom!' A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.
 • 33 Oni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.
 • 34 Oni koji budu lica okrenutih zemlji u Džehennem vučeni biće u najgorem položaju i u najvećoj nevolji.
 • 35 Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,
 • 36 pa rekli: 'Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze Naše poriče' – i poslije smo taj narod potpuno uništili.
 • 37 A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili,
 • 38 i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih –
 • 39 svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uništili.
 • 40 A ovi prolaze pored grada na koji se sručila kobna kiša – zar ga ne vide? – pa ipak ne očekuju proživljenje.
 • 41 Kad te vide, rugaju ti se: 'Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?
 • 42 Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo.' A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s Pravoga puta bio skrenuo.
 • 43 Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?
 • 44 Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli.
 • 45 Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire – a da hoće, ostavio bi je da miruje – i kako smo uredili da na nju Sunce utječe,
 • 46 a poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.
 • 47 On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.
 • 48 I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo
 • 49 da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo.
 • 50 Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati.
 • 51 Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;
 • 52 zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori.
 • 53 On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.
 • 54 On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.
 • 55 Umjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju neku korist im pribaviti, niti od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara,
 • 56 a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.
 • 57 Reci: 'Za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe Putem koji vodi njegovu Gospodaru.'
 • 58 Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna Onaj
 • 59 koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.
 • 60 A kad im se rekne: 'Padajte ničice pred Milostivim!' – oni pitaju: 'A ko je Milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ?' I još se više otuđuju.
 • 61 Neka je uzvišen Onaj koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja.
 • 62 On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran.
 • 63 A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: 'Mir vama!',
 • 64 i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći;
 • 65 i oni koji govore: 'Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,
 • 66 on je ružno prebivalište i boravište';
 • 67 i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;
 • 68 i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu,
 • 69 patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati;
 • 70 ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je;
 • 71 a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;
 • 72 i oni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno;
 • 73 i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;
 • 74 i oni koji govore: 'Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!' –
 • 75 oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani,
 • 76 u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!
 • 77 Reci: 'Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve, a pošto ste vi poricali, neminovno vas čeka patnja.'