• 15. El-HidžrMekanska sura/99 ajeta
 • 1 Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!
 • 2 Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.
 • 3 Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni!
 • 4 A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme,
 • 5 nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj.
 • 6 Oni govore: 'Ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si, uistinu, lud!
 • 7 Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš!'
 • 8 Mi meleke šaljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena da čekaju.
 • 9 Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!
 • 10 I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali
 • 11 i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali.
 • 12 Eto tako Mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika,
 • 13 oni u nj neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim.
 • 14 Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali,
 • 15 opet bi oni, zacijelo, rekli: 'Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni!'
 • 16 Mi smo na nebu sazviježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili
 • 17 i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog;
 • 18 a onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva.
 • 19 A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve s mjerom raste,
 • 20 i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite.
 • 21 I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno.
 • 22 Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati.
 • 23 I samo Mi dajemo život i smrt, i samo smo Mi vječni,
 • 24 i samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći,
 • 25 a On, Gospodar tvoj će ih, zaista, sve sabrati. On je mudar i sve zna.
 • 26 Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog,
 • 27 a još prije smo stvorili džine od vatre užarene.
 • 28 I kad Gospodar tvoj reče melekima: 'Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog,
 • 29 i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite!'
 • 30 svi meleki su se, zajedno, poklonili,
 • 31 osim Iblisa; on se nije htio s njima pokloniti.
 • 32 'O, Iblise' – reče On – 'zašto se ti ne htjede pokloniti?'
 • 33 'Nije moje' – reče – 'da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog.'
 • 34 'Onda izlazi iz Dženneta' – reče On – 'nek si proklet
 • 35 i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!'
 • 36 'Gospodaru moj' – reče on – 'daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!'
 • 37 'Daje ti se rok' – reče On –
 • 38 'do Dana već određenog.'
 • 39 'Gospodaru moj' – reče – 'zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem,
 • 40 osim među njima Tvojih robova iskrenih.'
 • 41 'Ove ću se istine Ja držati' – reče On:
 • 42 'Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.'
 • 43 Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,
 • 44 on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći.
 • 45 Oni koji su se Allaha bojali i onog što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvōrā biti.
 • 46 'Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!'
 • 47 I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti,
 • 48 tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti.
 • 49 Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prašta i da sam milostiv,
 • 50 ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna!
 • 51 I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim –
 • 52 kada su mu ušli i rekli: 'Mir!' – on je rekao: 'Mi smo se vas uplašili.'
 • 53 'Ne plaši se!' – rekoše – 'donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati.'
 • 54 'Zar mi donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?' – reče on – 'čime me radujete?'
 • 55 'Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti' – rekoše oni – 'zato nadu ne gubi!'
 • 56 'Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli' – reče on
 • 57 i upita: 'A šta vi hoćete, o izaslanici?'
 • 58 'Mi smo poslani narodu nevjerničkom' – rekoše –
 • 59 'samo ćemo svu Lutovu čeljad spasiti,
 • 60 osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti.'
 • 61 I kad izaslanici dođoše Lutu,
 • 62 on reče: 'Vi ste, doista, ljudi neznani!'
 • 63 'Ne!' – rekoše oni. 'Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju,
 • 64 donosimo ti ono što će se, sigurno, dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo.
 • 65 Izvedi čeljad svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje!'
 • 66 I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti.
 • 67 U to dođoše stanovnici grada, veseli.
 • 68 'Ovo su gosti moji' – reče on – 'pa me ne sramotite,
 • 69 i bojte se Allaha, i mene ne ponizujte!'
 • 70 'A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš?' – povikaše oni.
 • 71 'Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih!' – reče on.
 • 72 A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.
 • 73 I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce izlazilo,
 • 74 i Mi smo učinili da ono što je gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili –
 • 75 to su, zaista, pouke za one koji posmatraju –
 • 76 on je pored puta, i sada postoji;
 • 77 to je doista pouka za one koji vjeruju.
 • 78 A i stanovnici Ejke su bili nevjernici,
 • 79 pa smo ih kaznili, i oba su pored puta vidljivi.
 • 80 I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali,
 • 81 a Mi smo im dokaze Naše bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli.
 • 82 Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni,
 • 83 pa i njih u svitanje strašan glas zadesi
 • 84 i ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su bili stekli.
 • 85 Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti,
 • 86 Gospodar tvoj sve stvara i On je Sveznajući. –
 • 87 Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. –
 • 88 Ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekim od njih i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi
 • 89 i reci: 'Ja samo javno opominjem' –
 • 90 kao što smo sljedbenike Knjige opomenuli,
 • 91 one koji Kur'an na dijelove dijele.
 • 92 I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati
 • 93 za ono što su radili!
 • 94 Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani,
 • 95 Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju,
 • 96 koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znaće oni!
 • 97 Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore,
 • 98 zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj,
 • 99 i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!