• 114. En-NasMekanska sura/6 ajeta
  • 1 Reci: 'Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
  • 2 Vladara ljudi,
  • 3 Boga ljudi,
  • 4 od zla šejtana-napasnika,
  • 5 koji zle misli unosi u srca ljudi –
  • 6 od džina i od ljudi!'