• 108. El-KevserMekanska sura/3 ajeta
  • 1 Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali,
  • 2 zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
  • 3 onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.