• 107. El-Ma'unMekanska sura/7 ajeta
  • 1 Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
  • 2 Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
  • 3 i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
  • 4 A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
  • 5 molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
  • 6 koji se samo pretvaraju
  • 7 i nikome ništa ni u naruč ne daju!