• 106. KurejšMekanska sura/4 ajeta
  • 1 Zbog navike Kurejšija,
  • 2 navike njihove da zimi i ljeti putuju,
  • 3 neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
  • 4 koji ih gladne hrani i od straha brani.