• 105. El-FilMekanska sura/5 ajeta
  • 1 Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
  • 2 Zar lukavstvo njihovo nije omeo
  • 3 i protiv njih jata ptica poslao,
  • 4 Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
  • 5 pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?