• 104. El-HumezeMekanska sura/9 ajeta
  • 1 Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,
  • 2 koji blago gomila i prebrojava ga,
  • 3 i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!
  • 4 A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!
  • 5 A znaš li ti šta je Džehennem?
  • 6 Vatra Allahova razbuktana,
  • 7 koja će do srcā dopirati.
  • 8 Ona će iznad njih biti zatvorena,
  • 9 plamenim stupovima zasvođena.