• 102. Et-TekasurMekanska sura/8 ajeta
  • 1 Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
  • 2 sve dok grobove ne naselite.
  • 3 A ne valja tako, saznaćete svakako!
  • 4 I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!
  • 5 Ne valja tako, neka znate pouzdano,
  • 6 Džehennem ćete vidjeti jasno!
  • 7 I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!
  • 8 Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!