• 101. El-Kari'aMekanska sura/11 ajeta
 • 1 Smak svijeta!
 • 2 Šta je Smak svijeta?
 • 3 i šta ti znaš o Smaku svijeta?
 • 4 Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,
 • 5 a planine kao šarena vuna iščupanā.
 • 6 Onaj u koga njegova djela budu teška –
 • 7 u ugodnu životu će živjeti,
 • 8 a onaj u koga njegova djela budu lahka –
 • 9 boravište će mu bezdan biti.
 • 10 A znaš li ti šta će to biti? –
 • 11 Vatra užarena!