• 100. El-'AdijatMekanska sura/11 ajeta
 • 1 Tako mi onih koji dahćući jure,
 • 2 pa varnice vrcaju,
 • 3 i zorom napadaju,
 • 4 i dižu tada prašinu
 • 5 pa u njoj u gomilu upadaju –
 • 6 čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
 • 7 i sam je on toga, doista, svjestan,
 • 8 i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.
 • 9 A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
 • 10 i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
 • 11 Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima?