• 1. El-FatihaMekanska sura/7 ajeta
  • 1 U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  • 2 Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
  • 3 Milostivog, Samilosnog,
  • 4 Vladara Dana sudnjeg,
  • 5 Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
  • 6 Uputi nas na Pravi put,
  • 7 na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!